Aanmelden nieuwe leerlingen

Vanaf twee maanden oud kunt u uw kind aanmelden voor onze school.
U kunt voor het maken van een afspraak het beste eerst even telefonisch contact opnemen met de directie. Telefoon 4013567.

U krijgt een mapje met inschrijvingsformulieren. Ongeveer drie maanden voordat uw kleuter 4 jaar wordt, bellen wij u op om een afspraak te maken voor een bezoek aan school. U krijgt uitgebreid informatie over het reilen en zeilen, u wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en wanneer u het leuk vindt lopen we een rondje door het gebouw.

Van de ouders wordt verwacht dat zij met de uitgangspunten van de school instemmen c.q. deze respecteren.
We vinden het belangrijk dat kinderen uit een zelfde gezin op één school zitten;
We wijzen de ouders erop hun kind(eren) tijdig aan te melden.