Contacten met school

Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

INFORMATIEKALENDER
In het begin van het nieuwe schooljaar brengen de kinderen de informatiekalender mee naar huis. De informatiekalender informeert over de wijze waarop de huishoudelijke zaken op onze school geregeld zijn. Eveneens vindt u er de schoolregels, die belangrijk zijn voor uw kind, een overzicht van de schoolvakanties en de activiteiten die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden.
Zo heeft u alle wetenswaardigheden van onze school een jaar lang binnen handbereik.
Hang de kalender op een in het oog lopende plaats in uw huis op !!
De agenda op onze website vertelt u ook welke gebeurtenissen actueel zijn op onze school.

MEDEKLINKER
Regelmatig krijgen de jongste kinderen uit het gezin de “Medeklinker” mee naar huis waarin informatie te vinden is over onze school en de activiteiten van de kinderen. De verschijningsdata staan op de schoolkalender vermeld. Natuurlijk kunt u de Medeklinker(s) ook op onze website (klik hier) nog eens lezen!

SCHOOLKRANT DE KLINK
Drie maal per jaar verschijnt onze schoolkrant De KLINK. In deze krant leest u algemene informatie over de school en de groepen, artikelen die we graag bij u onder de aandacht brengen en natuurlijk werk door en voor de leerlingen.

RAPPORT EN GESPREKKEN
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 een rapportkaart mee naar huis: in januari en in juni. Na uitreiking van de eerste rapportkaart wordt er een kijk- en gespreksmiddag/avond gehouden. U krijgt gedurende 5 minuten de gelegenheid met de desbetreffende groepsleerkracht van gedachten te wisselen over het werk en de vorderingen van uw kind. De leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapportkaart mee. Jongste kleuters die in de maanden maart, april en mei nog geplaatst worden, krijgen een geschreven kaart mee naar huis. In februari/maart is er een 5 minuten gesprek met de ouders van de oudste kleuters waarin de toetsresultaten met u doorgesproken worden. Zodra de uitslag van de CITO-toets binnen is, worden de ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een gesprek i.v.m. de schoolkeuze.

OUDERGESPREKKEN
In oktober, november en december worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Dit gesprek komt in plaats van het huisbezoek zoals u dat altijd van ons gewend was. De leerkracht maakt met iedere ouder een afspraak.

Gesproken wordt o.a.over:

  • hoe gaat het op school
  • de situatie thuis
  • bijzondere problemen
  • gezondheid
  • vrije tijd van de leerling
  • omgang met leerkracht en andere leerlingen
  • het huis-en leerwerk

INFORMATIEAVOND
In het begin van de cursus worden de ouders van onze leerlingen uitgenodigd voor een informatieavond. Om de ouders de gelegenheid te geven op meerdere informatie-bijeenkomsten aanwezig te zijn, hebben we twee avonden gepland. Op deze avonden wordt informatie gegeven over de leerstof van het cursusjaar waarin uw kind zit. De informatieavonden staan voor dit jaar gepland op 6 en 7 september . Via de medeklinker zult t.z.t. een uitnodiging ontvangen. Mochten er direct aan het begin van het cursusjaar al vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen en zonodig een afspraak maken voor een gesprek.

OUDERS IN DE GROEPEN 1 T/M 2
Dit betreft speciaal de ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 2. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar nodigen wij u uit een kijkje te komen nemen in de klas waarin uw kind zit. Op deze manier kunt u een klein beetje een indruk krijgen hoe een schooldag er ongeveer uitziet. Voor deze ochtend krijgt u een uitnodiging, zodat u precies weet wanneer u wordt verwacht.

SPREEKUUR
De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt de directie altijd aanspreken. ’s Morgens van 8.30 uur tot 9.00 uur kunt u een afspraak maken.Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Met elkaar streven we naar een goede samenwerking.
Indien u een groepsleerkracht wilt spreken, dan is het altijd mogelijk een afspraak te maken. Een leerkracht aanspreken als de lessen bijna beginnen, is niet prettig.

KNUTSELAVONDEN
Al jaren verzorgen Sint en Piet dit feest voor alle kinderen. Omdat Sint Nicolaas het in die tijd ontzettend druk heeft, doet hij een beroep op de ouders ter assistentie. Daarvoor plannen wij ieder jaar een woensdagavond waarop de ouders van de groepen 1 en 2 heerlijk gaan knutselen. U krijgt t.z.t. nadere informatie.
PROJECTWEEK-OUDERAVOND-DOEDAG
Het ene jaar werken we aan een speciaal project, het andere jaar organiseren we een gezellige doedag en weer een ander jaar treffen ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar tijdens een ouderavond. Aan het begin van het schooljaar maken we met het team een keuze wat we dit jaar gaan doen.