Traject Leren Zichtbaar Maken

Informatie over het traject

Leren Zichtbaar Maken: Het kinderbrein

Op dinsdag 26 september heeft Anna van Duivenvoorde een interessante presentatie gegeven over de ontwikkeling van het brein. Uiteraard heeft zij aandacht geschonken aan de hersenen van jonge kinderen. Ik vat de avond voor u samen:
– Onze hersenen bestaan uit verschillende delen, die elk in een bepaalde fase en in een bepaald tempo groeien.
– Rond het 6e levensjaar is 95% van de hersenen reeds ontwikkeld.
– Rond de leeftijd van 23 jaar is het brein “klaar”.
– De verschillende onderdelen werken samen door verbindingen aan te gaan; hoe meer verbindingen tussen hersencellen en hersendelen hoe sneller het brein werkt.
– Bij de geboorte beschikken baby’s over meer hersencellen dan volwassenen.
– Op weg naar volwassenheid maken cellen verbindingen met elkaar. Hoe vaker de hersencellen worden gebruikt, hoe beter de verbindingen.
– Volwassenen hebben betere verbindingen tussen de hersencellen.
– Het kinderbrein reageert op positieve feedback. Door complimentjes worden hersendelen gestimuleerd waardoor er een leereffect optreedt.
– De termen Wiskundeknobbel of talenknobbel kunnen niet wetenschappelijk onderbouwd worden.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen op een bepaalde manier naar hun hersenen kijken: statisch of groeiend. Mensen met een statisch idee van hun hersenen gaan ervanuit dat zij bepaalde moeilijke vaardigheden nauwelijks kunnen leren. Mensen met een groeiend idee van hun hersenen benaderen moeilijke vaardigheden vanuit het standpunt “Oefening baart kunst” en “Met vallen en opstaan”.

Deze avond sluit mooi aan bij het traject Leren Zichtbaar Maken , waar de school voor het tweede jaar in groep 1 t/m 8 aan werkt.
Bij Leren Zichtbaar Maken gaan wij uit van een Groei Mindset; een kinderbrein dat zich ontwikkelt. Op onze school maken we de leerlingen duidelijk wat ze leren, waarom ze leren, hoe ze het leren, tegen welke drempels zij kunnen aanlopen, hoe zij hulp kunnen vragen om uiteindelijk te ervaren dat hun doel bereikt is.

Ada Krijgsman