Medezeggenschapsraad

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Christelijke Opleidingsschool 2017-2018 

Leden van de oudergeleding:
Jolanda Kuyt
IJsbrand Verdoes
Hanneke Houwaard
Margriet van Dijk 

Leden van de personeelsgeleding :
Anne Sophie van den Oever/ Nicoline Smit
Susanne Messemaker
Jeanette v.d. Oever
Danielle van Duijn 

Jolanda Kuyt en Jeanette van den Oever  vertegenwoordigden onze MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en hielden ons op de hoogte van wat daar besproken werd. Jolanda Kuyt zat de vergaderingen voor. Susanne Haasnoot was secretaris. 

De MR heeft 5 keer  vergaderd, op de data: 12-9-2017, 14-11-2017, 7-2-2018, 13-3-2018, 23-5-2018. 

Maarten Pronk was namens de directie vaak het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig om zaken waar de directie aan werkte te verduidelijken en om eventuele vragen te beantwoorden. 

De MR heeft voorgelegd gekregen en ingestemd met: 

 • De begroting 2018 
 • Het formatieplan en het bestedingsplan 

De MR heeft voorgelegd gekregen en besproken : 

 • Invalproblematiek 
 • Fusie met HSK 
 • Verbouwing schoolgebouw 
 • Ondersteuningsplan 
 • Nieuwe privacy-wet 

Op eigen initiatief heeft de MR besproken : 

 • Verkeersdrukte rond school
 • Gezonder tussendoortje 
 • Sportdag 

 

Volgende schooljaar zal de MR in een nieuwe samenstelling verdergaan: 

Vanuit de personeelsgeleding zullen Carmen Vooys en Christine Guyt de MR gaan bijwonen, vanuit de oudergeleding zijn dat Yara Wiggers, Jan Willem Ouwehand en Jeanine van den Griek.  

Voor volgende jaar op de kalender staan iig:  

 • Eindbalans Oudercommissie 
 • Risicoinventarisatie en Evaluatie