Medezeggenschapsraad

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Christelijke Opleidingsschool 2015-2016

Leden van de oudergeleding :                                         Leden van de personeelsgeleding :

Jolanda Kuyt                                                                                Leen Remmelzwaal

IJsbrand Verdoes                                                                        Susanne Messemaker

Hanneke Houwaard                                                                   Jeanette v.d. Oever

Sander Guijt                                                                                 Daniëlle van Duijn

IJsbrand Verdoes en Leen Remmelzwaal  vertegenwoordigden onze MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en hielden ons op de hoogte van wat daar besproken werd. Jolanda Kuyt zat de vergaderingen voor. Susane Haasnoot was secretaris.

De MR heeft 5 keer  vergaderd, op de data : 15-9-2015, 27-10-2015, 8-12-2015, 22-03-2016

 en 21-06-2016.

Maarten Pronk was namens de directie  het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig om zaken waar de directie aan werkte te verduidelijken en om eventuele vragen te beantwoorden.

De MR heeft voorgelegd gekregen en ingestemd met:

 • Het formatieplan 2016-2017
 • De eindbalans oudercommissie 2013-2014 en 2014-2015
 • De begroting 2016
 • Het schoolplan
 • Het Arbo plan van aanpak

De MR heeft voorgelegd gekregen en besproken :

 • Het jaarplan
 • Het taakbeleid
 • Verkeersveiligheid
 • Vervangingspool
 • Het vervangingsfonds

Op eigen initiatief heeft de MR besproken :

 • Meldcode kindermishandeling
 • Continuerooster
 • Sexuele voorlichting

Er is een bijeenkomst geweest in de Christelijke Opleidingsscchool voor raadsleden en belangstellenden over de staat van de PCOK-schoolgebouwen. De laatste renovatie aan de COS was in 1953. Het onderwijs verandert en een schoolgebouw moet aan eisen voldoen waar de COS niet aan voldoet. Rindert Venema heeft hierover het een en ander toegelicht en samen met de raadsleden is Blondi een rondje door de school gelopen. De opkomst was groot en we hopen dat de politiek er werk van maakt.

Omdat Sander Guijt vanwege een verhuizing de MR zal verlaten, wordt er na de zomervakantie een verkiezing gestart voor een nieuw lid van de oudergeleding. Leen Remmelzwaal heeft zijn termijn volbracht en zal worden opgevolgd door Anne-Sophie van den Oever.