Oudergesprekken

In de maanden oktober, november en december wordt u door de leerkracht van uw zoon of dochter uitgenodigd voor een oudergesprek.
Deze gesprekken vinden op school plaats.
Alleen nieuwe kleuters worden thuis bezocht.
Tijdens dit gesprek komen niet alleen de vorderingen op leergebied ter sprake, maar ook hoe bv. uw zoon of dochter het in de groep doet op sociaal emotioneel gebied. Ligt het goed in de groep, kan het zich aan afspraken houden, hoe is de inzet, motivatie enz.

Ook willen we graag weten hoe uw kind thuis is, of het goed slaapt, vriendjes en/of vriendinnetjes heeft enz. De duur van dit gesprek is ongeveer 20 minuten per leerling. We vragen uw medewerking bij het afspreken van een datum. Voor u zijn het ten hoogste twee drie gesprekjes, voor de leerkrachten tussen de 25-30.