Oudercommissie en ouderhulp

OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie is een niet-wettelijk ingestelde werkgroep die met name actief is bij de uitvoering van allerlei praktische zaken.

Zij probeert een goede relatie te bevorderen tussen de ouders enerzijds en het personeel anderzijds. Als algemene taakomschrijving kan genoemd worden: het innen en beheren van de ouderbijdrage en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. De oudercommissie vindt het leuk wanneer u meedenkt en ideeën aandraagt, zodat zij die samen met u kunnen realiseren.

Er zijn op onze school allerlei zaken, die niet betaald kunnen worden uit de lopende rekening van de school. Dat zijn nu net de extraatjes, die de kinderen en het onderwijs ten goede komen. Uw ouderbijdrage is daarvoor bestemd. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. De oudercommissie beheert de inkomsten via de ouderbijdrage.

OUDERHULP
Ouders zijn op vele manieren actief in onze school. Een basisschool in deze tijd kan niet zonder de hulp van ouders. Naast de medezeggenschapsraad en oudercommissie zijn veel ouders actief bij activiteiten onder en na schooltijd.

CONTACTOUDERS
Elke groep heeft één of meerdere contactouders. Ze helpen bij activiteiten in de klas en ondersteunen de oudercommissie.