Overblijf

TSO vrijwilligers gezocht voor de Christelijke Opleidingsschool
Wij zijn voor de Christelijke Opleidingsschool op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden om, samen met een vaste pedagogisch medewerker en andere TSO vrijwilligers, de
tussenschoolse opvang (lunchpauze) te begeleiden.overblijf

WERKZAAMHEDEN
• Het begeleiden van en toezichthouden op de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang;
• Hulp bij het opruimen en netjes achter laten van de TSO ruimte.

PROFIEL KANDIDAAT
• Hart voor kinderen en het leuk vinden om met kinderen te werken in de leeftijd van 4-12 jaar;
• Ervaring in het omgaan met (groepen) basisschoolkinderen;
• Geduldig;
• Een enthousiaste en verantwoordelijke werkhouding;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Een open houding naar ouders en school;
• Flexibel;

VERGOEDING
TSO vrijwilligers ontvangen een gepaste onkostenvergoeding per dag.
Er is tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag van 11.30-13.30
uur. Ben je minimaal 1 middag beschikbaar, kom jij dan het TSO team van COS versterken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Daphne de Vreugd 0646056892 of
Daniëlle Zwanenburg

VOORSCHOOLSE OPVANG
Op de COS is er tussenschoolse opvang en naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang( overblijven ) is op het hoofdgebouw van de COS en hieronder kunt u lezen hoe deze opvang geregeld is. Beide vormen van opvang worden georganiseerd door KOK (= Kinderopvang Katwijk)

Op de Duinroos is ook de voorschoolse opvang van kinderen van de COS. U kunt zich aanmelden op de website van KOK : www.kokkinderopvangkatwijk.nl .
De kinderen worden om half negen door medewerkers van KOK op de COS gebracht. Kinderen die gebruikmaken van de naschoolse opvang worden om half vier opgehaald  door een medewerker van KOK in de hal van de COS en naar de locatie gebracht.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
De TSO wordt verzorgd door KOK (Kinderopvang Katwijk). De opvang voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 (onderbouw) duurt van 11.45 uur tot 13.30 uur en vindt plaats op het hoofdgebouw in het lokaal beneden bij de deur naar het plein. De opvang voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 (bovenbouw) duurt van 12.15 uur tot 13.15 uur en vindt plaats in het lokaal op de tussenverdieping. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelf naar het lokaal. We zien de tijd die de kinderen op de tussenschoolse opvang doorbrengen vooral als een moment van ontspanning en om gezamenlijk te lunchen onder begeleiding van TSO medewerkers. De kinderen eten met elkaar en de overige tijd kan besteed worden aan (vrij) spel, een creatieve activiteit of buitenspelen.

Om 13.15 uur worden de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de klassen terug gebracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven op het schoolplein onder toezicht van de pleinwacht. Aanmelding voor de TSO vindt altijd en alleen plaats door middel van het invullen van het  inschrijfformulier.  Deze kunt u opvragen bij de coördinator. U kunt ook informatie vinden op de website : www.kokkinderopvangkatwijk.nl

Het team van de TSO bestaat uit één coördinator en zeven TSO medewerksters. De coördinator is Annette van der Plas. Zij is het aanspreekpunt voor de kinderen, ouders en leerkrachten over alles wat met de tussenschoolse opvang te maken heeft. U kunt  haar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereiken op school. Telefoonnummer: 071-4013567 of via het mailadres tsocos@kokkinderopvang.nl. Elke dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) zijn er minimaal drie overblijfouders aanwezig. De overblijfouders zijn altijd dezelfde dagen aanwezig zodat er voor de kinderen altijd bekende en vertrouwde gezichten zijn.

Als u gebruik wilt maken van incidentele opvang moet u uw kind aanmelden via het mailadres tsocos@kokkinderopvang.nl.  Alleen dan weten de TSO medewerksters dat uw kind komt overblijven. U betaalt €3.00 per keer voor incidentele opvang. U betaalt €2.50 per keer voor opvang van wekelijks vaste dagen, door u zelf aangegeven op het inschrijfformulier. De kosten worden via automatische incasso geïncasseerd. Het is ten allen tijde mogelijk om tso dagen te ruilen 14 dagen voor of na de vaste overblijfdag. Hiervoor kunt u zich richten tot de tso coördinator, Annette van der Plas.

Hoe worden de kosten berekend?
U betaalt € 2,50 per keer als u een contract afsluit voor een vaste dag. Als bekend is op welke dag(en) u uw kind laat overblijven, wordt er uitgerekend hoeveel dit per jaar gaat kosten. Hierbij wordt uitgegaan van 40 schoolweken, u betaalt namelijk niet voor de vakanties. Vervolgens wordt dat totaalbedrag verdeeld over 10 maanden en via automatisch incasso afgeschreven (in juli en augustus wordt geen afschrijving gedaan).

Hoe zit het met opzegtermijn? 
Er is een opzegtermijn van een maand en kan alleen vanaf de eerst en de 15de van de maand.

Ik heb een vast contract, maar mijn kind maakt voor een keer geen gebruik van de overblijf. Moet ik betalen?
Als een kind ziek is of om een andere reden geen gebruik maakt van de vaste overblijfdag, dan krijgt u geen geld terug. Wel houdt uw kind deze dag tegoed: u kunt uw kind in overleg met Annette van der Plas , onze TSO-coördinator, op een andere dag laten overblijven. Ook als u een keer van dag wilt wisselen, omdat u bijvoorbeeld onregelmatig werkt, dan kan dat in overleg met de TSO coördinator geregeld worden. Graag een week van te voren doorgeven aan de tso coördinator.

Mijn kind blijft 2x per maand op een vaste dag over. Kom ik in aanmerking voor een vast contract?
Volgens een wekelijks vast contract is dit niet mogelijk en komt u in aanmerking voor een strippenkaart. Mocht u uw specifieke situatie bespreekbaar willen maken, nodigen wij u uit om contact met KOK op te nemen om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Ik wil geen vast contract, mijn kind blijft maar af en toe over. Wat nu?
In zulke gevallen kunt u een 10-strippenkaart aanschaffen door een mailtje te sturen naar tsocos@kokkinderopvang.nl. Deze strippenkaart kost € 30,- die ook via automatische incasso wordt geïncasseerd. Als u `s morgens besluit om uw kind die dag te laten overblijven, dan stuurt u een e-mail. Bij het overblijven zal de TSO coördinator uw kind dan het inschrijfformulier meegeven. U dient dit dan z.s.m. weer in te leveren.

Meteen een 10-strippenkaart! Kan ik geen losse strippen kopen?
Nee, er worden geen losse strippen verkocht. Wel is het zo dat de 10-strippenkaart voor het hele gezin geldt, dus al uw kinderen mogen er gebruik van maken. Ook is de kaart onbeperkt geldig. Mocht er een prijsverhoging plaatsvinden dan is de kaart nog een half jaar geldig. Als u dit flexibele contract opzegt, krijgt u het bedrag van de overgebleven strippen terug. De opzegtermijn is een maand, dat geldt ook voor de contracten bij een vaste dag. Dit dient schriftelijk gedaan te worden.
Mocht uw kind een vaste dag in de week komen en af en toe een dag extra, is dit mogelijk en hoe doet u dit als ouder?
Kok vraagt u als ouder om dit een week van te voren aan te geven bij de tso coördinator. U kunt dan een extra dag afnemen. Deze kost ook € 2,50 per keer.

Mocht een kind switchen van school binnen de PCOK blijft strippenkaart dan geldig?
Ja

Bij enkele scholen zijn kinderen van de onderbouw die ’s middags vrij zijn. Is het nog mogelijk dat die kinderen wel tso afnemen?
Ja dit is mogelijk.

Betalen ouders ook voor vakanties?
De prijs van de tso is berekend over 40 schoolweken in de maanden juli en augustus wordt er geen geld afgeschreven. Er wordt dus 10 maanden betaald. En niet voor vakanties.

Hoe zit het met feestdagen die vallen op een doordeweekse dag?
Deze kunt u ruilen voor een andere dag in die maand.

Valt TSO onder de Wet Kinderopvang?
Tso valt niet onder de wet kinderopvang.

Op enkele scholen is nu ook halve overblijf, is dit nog mogelijk?
Ja, hiervoor dient een strippenkaart aangeschaft te worden. Met de school wordt een passende afspraak gemaakt over het opdelen van een strip.

We hopen dat de nieuwe regeling duidelijk voor u is.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van school of de klantenservice van KOK kinderopvang, tel. 071 – 4097535.