Schoolregels en afspraken

U vindt het als ouders (net als wij) heel belangrijk, dat uw kind het naar zijn zin heeft op school. Een belangrijk aspect daarvan is het gevoel van veiligheid dat uw kind op school ervaart. Een kind dat zich veilig voelt gaat met plezier naar school en voelt zich op zijn gemak in de klas, op het schoolplein en buiten de school.

Daarom hebben wij een aantal afspraken gemaakt hoe wij met elkaar omgaan.Wij accepteren bijvoorbeeld niet dat kinderen elkaar pesten. We houden ons aan een aantal regels die de goede gang van zaken kunnen bevorderen. In z’ n algemeenheid gelden de volgende regels:

  1. Kinderen en volwassenen gaan respectvol met elkaar om.
  2. Ik spreek de ander aan bij zijn of haar echte naam. (geen bijnaam)
  3. Ik spreek positief over de ander; aan roddelen doe ik niet mee.
  4. Ik ga zorgvuldig om met de spullen van school en van de medeleerlingen.
  5. Ik ben belangrijk voor de groep en zal meewerken aan een goede werksfeer.
  6. Ruzie heeft iedereen wel eens, maar ik doe mijn best om een ruzie uit te praten.
  7. Ik ben als mens net zo belangrijk als de ander!

KLEUTERREGELS

  1. Zonder ruzie naast elkaar,dat kunnen wij wel. Echt waar!
  2. Na het plassen handen wassen
  3. Heeft een vriendje soms verdriet,help hem dan als je dat ziet
  4. Blijven zitten op je stoel,dat kunnen er een heleboel
  5. Ruzie maken is niet fijn,we willen allemaal vriendjes zijn
  6. Nu laten wij merken hoe stil wij kunnen werken
  7. Wanneer we samen spelen,gaan we samen delen
  8. Er is er maar n die praat,zodat het luisteren beter gaat
  9. Als ik met speelgoed van mezelf of anderen speel,ben ik voorzichtig en laat ik het heel.

EXCURSIES
In het kader van projecten en beroepskeuzen maken wij regelmatig een excursie naar musea, bedrijven of een tentoonstelling.

FIETSPAS
Alleen de leerlingen die buiten de cirkel wonen, mogen op de fiets naar school komen. In overleg wordt door de groepsleerkracht een fietspassticker uitgereikt. Incidenteel kan de groepsleerkracht toestemming geven om met de fiets naar school te komen. Op het schoolplein wordt niet gefietst.

GYMKLEDING
De gymnastieklessen worden gegeven in de gymzaal naast de school.
In de gymzaal dragen de leerlingen gymkleding.

Jongens: korte broek, shirt en gymschoenen.
Meisjes: korte broek, shirt / turnpakje en gymschoenen.
Op blote voeten of op gewone schoenen gymmen is niet toegestaan in verband met voetwratten en eczeem. De gymschoenen mogen beslist niet op straat gedragen worden. Wilt u de gymkleding merken? Dat kan een hoop zoekwerk besparen.

De kleuters gymmen in het speellokaal. Zij dragen geen speciale gymkleding maar hebben wel gymschoentjes aan. Deze blijven op school aan de kapstok hangen.
Wilt u voor gymschoentjes zorgen die gemakkelijk aan en uit te trekken zijn ?
Het liefst met klittenbandsluiting.

HET PLEIN
IMG_4892 De kleuters mogen tien minuten voor de begintijd naar hun klas.
Leerlingen vanaf groep 3 mogen niet  ongevraagd naar binnen.
Leerlingen die een leerkracht mogen helpen of een taak moeten afmaken mogen,  na overleg met de leerkracht, via de voordeur naar binnen.

Bij de aanvang van de schooltijden gaat de pleinbel.

Ook het gebruik van rolschaatsen, skeelers of skateboarden is niet toegestaan.

De zandbak is slechts  bedoeld voor de groepen 1 en 2. De overige groepen mogen dus niet in / op de zandbak. Het beklimmen  van het dak van het speelhuisje is niet toegestaan.

TUSSENDOORTJE
tussendoortjeVoor veel kinderen is het zgn. half-elfje in de vorm van een meegebrachte beker melk, fruit o.i.d. een noodzaak. Wij kunnen dit tussendoortje van harte aanbevelen, maar a.u.b. geen chips en blikjes.

Tegen trakteren op school ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen, hebben wij geen enkel bezwaar. Wel hopen wij dat u als ouders een verstandige traktatie wilt meegeven aan uw kind. Ook al vindt u snoep geen bezwaar, u verplicht de andere kinderen.

Samen met een vriend(je) of vriendin(netje) gaan ze de klassen langs.Om te vermijden dat de lessen te veel gestoord worden, doen ze dit meestal vlak voor de pauze van kwart over tien. We verzoeken u vriendelijk bij het eventueel afgeven van de traktatie met deze tijd rekening te houden.

Wij constateren een toename van snoepverbruik in de pauze, voor- en na schooltijd. Wilt u er op toezien dat uw kind geen snoep mee naar school neemt? Aan fruit meenemen wen je ook!
Wat dacht u van een appeltje voor de dorst?