Schoolgids

Op deze pagina vind u onze schoolgids voor het schooljaar 2017-2018.
In deze gids geven we u informatie over onze school. De gids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.

In deze gids leest u over de kwaliteiten van onze school, onze visie en onze missie. Ook leest u op wat voor manier wij proberen om een stimulerende en veilige leeromgeving te bieden voor onze leerlingen. Het geeft u een indruk over de gang van zaken op onze school op onderwijskundig maar ook op praktisch gebied.

Klik hier voor de schoolgids 2017-2018.