Schoon belonen

02-01-2020

"Wij vinden het belangrijk om aandacht te schenken aan een zwerfafvalvrije omgeving, want dat vergroot de leefbaarheid in Katwijk voor iedereen."Jacco Knape | Wethouder

Bekijk hoe beide klassen van Groep 8 de straat op gingen om zwerfafval op te ruimen! Naar fotoalbum>>

ZWERFAFVALFOCUS OP DE WIJKEN

"Voor een schone omgeving heeft de gemeente een verantwoordelijkheid en de inwoners net zo goed. We hebben een meerjarenplan om zwerfafval aan te pakken en maken ook gebruik van de Zwerfafvalvergoeding voor extra activiteiten. Vorig jaar lag de focus op stranden, dit jaar hebben we die verlegd naar de wijken. Denk aan opruimacties of zichtbare schoonmakers om snoeproutes en andere hotspots aan te pakken."

WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN

"De pilot Schoon Belonen sluit goed aan op deze focus. Een school staat ook altijd in een wijk. Daar draag je met zijn allen verantwoordelijkheid voor. Dat je als deelnemer een stukje van je wijk regelmatig opruimt past bij die gedachte. In de pilot is een mooie koppeling gemaakt tussen zwerfafval aanpakken en afvalscheiding bevorderen. Flesjes, blikjes en andere verpakkingen horen niet op de grond. Bovendien zijn ze waardevol als grondstof voor nieuwe producten. Dit sluit aan op de methode van omgekeerd inzamelen die we hier in gaan voeren. Hoe je omgaat met afval werkt dan straks op dezelfde manier thuis als op school of bij je vereniging. Wel zo logisch ook."

SAMEN VERANTWOORDELIJK

"Het enthousiasme bij de scholen en verenigingen die tot nu toe al interesse tonen is mooi om te zien. Ik verwacht dat deze pilot bijdraagt aan meer bewustwording. Op het gebied van afval op straat, de gedachte van afval is grondstof en bijvoorbeeld ook over het ontwerp van verpakkingen. Daarnaast vergroot het hopelijk de bereidheid van inwoners om te participeren in het onderhoud van onze openbare ruimte. Lang voor de pilot zijn we al begonnen om dat te stimuleren. Na de pilot zullen we hier structureel mee doorgaan. Succesvolle pilotelementen nemen we dan graag mee."
<bron https://www.nederlandschoon.nl/Wethouder-Jacco-Knape-over-Schoon-Belonen-in-Katwijk>

Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd.

Eline, juf van groep 6C