Verlof aanvragen

Verlofaanvragen dienen ruim van te voren (indien mogelijk 6 weken voor de datum) te worden aangevraagd bij de directie van de school
Aanvragen worden binnen de gestelde termijn van 6 weken in behandeling genomen, waarna een beschikking wordt gegeven. 

Stroomschema verlof aanvraag buiten schoolvakanties

Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd.

Eline, juf van groep 6C