Gymrooster schooljaar 23/24

     
Maandag Gym
08.30-09.15 Groep 5B
09.15-10.00 Groep 4A
10.15-11.00 Groep 4B
11.00-11.45 Groep 3B
13.00-13.45 Groep 3A
13.45-14.30 Groep 5A
 
Dinsdag Gym
08.30-09.15 Groep 7A
09.15-10.00 Groep 7B
10.15-11.00 Groep 6A
11.00-11.45 Groep 6B
13.00-13.45 Groep 8A
13.45-14.30 Groep 8B
 
Donderdag  Gym
08.30-09.15 Groep 5A
09.15-10.00 Groep 4A
10.15-11.00 Groep 4B
11.00-11.45 Groep 3A
13.00-13.45 Groep 3B
13.45-14.30 Groep 5B
 
Vrijdag Gym
08.30-09.15 Groep 7B
09.15-10.00 Groep 7A
10.15-11.00 Groep 6A
11.00-11.45 Groep 6B
13.00-13.45 Groep 8B
13.45-14.30 Groep 8A

Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Sandra, juf van groep 8B