Inspectie bezoek

21-11-2019
Dinsdag 19 november kreeg de school bezoek van de onderwijsinspectie. Het is de bedoeling dat elke school één keer in de 4 jaar wordt bezocht. Helaas lukt dat voor een inspectie ook niet altijd ivm hun drukke werkzaamheden. Ze doen nu thema- onderzoeken op verschillende scholen. Op de COS was het thema Didactisch Handelen waarnaar onderzoek werd gedaan. Het gaat daarbij om het leren in de klas, wat het hart van het onderwijs is.
Er was eerst een gesprek met de directie en IB-ers  ( intern begeleiders) om zicht te krijgen op de ambities van de school op het gebied van Didactisch Handelen . Vervolgens werd in 4 groepen een les bijgewoond of de theorie klopte met de dagelijkse praktijk. De school heeft als onderwijs concept Leren Zichtbaar Maken. Het wordt daarbij  visueel  gemaakt voor de kinderen. Kinderen van nu zijn nl. heel erg visueel ingesteld.
Aan het eind van de ochtend was er een nagesprek met de directie, IB-ers, de leerkrachten bij wie ze een les hadden gezien en de algemeen directeur en de kwaliteitsmedewerker van Prohles. De inspectie was zeer lovend en  gaf de school complimenten over de wijze van lesgeven aan de leerlingen en hoe dit verwoord was in de documenten van de school. Met deze beoordeling is de school heel erg blij. Van een thema onderzoek krijgt de school geen schriftelijke verslaglegging. Een beetje jammer.

Van en met elkaar leren!

Diane, juf van groep 7A